[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Winrad OK på långsam PCHej Leif!

Kul med Winrad, eller vad det kan tänkas heta under windows. Namnet finns på ett flertal produkter: Radaranalys är väl det som är närmast din applikation. Övrigt är medicinsk bildbehandling och kommunikation, styrprogram för röntgenmätare, mm, men på ungefär de 200 första träffarna såg jag inget som direkt konkurrerade om applikationen. Blev 788 träffar på Google. Som jämförelse fick linrad ca 12400 träffar.

Efter att ha fixat gränserna för sampel satte jag 6000 in och ut på en kanal och körde på min gamla Win98 som går på en PII 350 MHz med 192 MB minne. Det funkade fint efter att antal pixlar minskats och brandvägg, antivirus och annat onyttigt stängts av. Med 1280x1024 står processoranvändningen på 60-80%, det kraschar ganska ofta och undrar om det swappar till disk. Med 800x600 gick det så länge jag tyckte det var roligt att vissla och klappa händerna mm för att få in signal. Processoranvändningen enligt windows systemövervakaren ca 25%. I grafen står ett meddelande om "Graph error" utan något mer specifikt, se bifogad gif. Skickar med parameterfilerna också.

Att flytta stora grafen och ändra skalan för både frekvens och amplitud går fint. Jag provade att markera nån vissling för att få det i lilla fönstret, men fick krasch på en gång. Vill du ha mer detaljer om det? 

Hälsningar

Jan, SM4HFI

Attachment: par_hfi.zip
Description: Zip compressed data

Attachment: winrad.gif
Description: GIF image

LINRADDARNIL
>